Jegenye

Kalotaszeg. Lassan másfél évszázada tanulmányozzák néprajzkutatók, zenetudósok, kezdték felfedezni íróink, költőink. Ma már az átlagos magyar turistának is elég sok minden eszébe juthat erről a névről: Kalotaszeg. Néhány jól ismert falu: a sakkjáról, közúti múzeumáról elhíresült Körösfő, a tánctáboráért messze földről látogatott Kalotaszentkirály, a Varjúvárával egyedivé lett Sztána. Emberek. Templomok. Varrottasok. Az Ady-énekelte pompás magyarok. A néptánc. A párta. A kopjafák. Az utazóknak a legritkábban jut eszükbe - vagy talán soha - az a közeli, mégis rejtett hely, ahonnan mindennek - Kalotaszeg népviseletének, népművészetének, köveinek, embereinek - a hírneve elindult világkörüli útjára: Jegenye.

Miközben a XIX. század végén Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka minden tehetségével és vendégszeretetével Magyargyerőmonostorról szórta szét Kalotaszeg kincseinek hírét a nagyvilágba, akkoriban Jegenyefürdőn a tudós fürdőbérlő Herrmann Antal látta vendégül neves néprajzkutatók és másféle tudós emberek tucatjait, akik hosszú hónapokig innen jártak felfedezni Kalotaszeg csodált vidékét, itt írták meg mindmáig nagyra értékelt köteteiket, tanulmányaikat, újságcikkeiket, még a pesti lapok, tudós folyóiratok számára is - az első ismertető, népszerűsítő, tudományos írásokat Kalotaszegről.

Akkoriban még vasútállomása is volt Jegenyének, s az uraságok a falun átkocsikázva jutottak el a Magyarország-szerte megénekelt fürdőhelyre. A lombhullató erdők és fenyvesek találkozásánál újságot szerkesztettek, nem is egyet! Többedmagával Herrmann Antal nagy áldozattal megalapította a Kalotaszeg című hetilapot 1890-ben, mint Jegenyefürdő értesítőjét - a lapalapítás kapcsán ma már leginkább csak Gyarmathy Zsigánét említik. A jegenyei gyorssajtón humoros napilapot nyomtattak 1891-ben. A fürdőhelyen még nagyszínpad is működött, igazi színielőadásokkal.

A vasútállomásnak ma nyoma sincs. A fürdőhelyen semmi nem idézi a százéves pompát. Az emlékezetből kikopott az egykori dicsőség, amely Jegenye nevét Európában elhintette. Pedig elfeledettségében, egyszerűségében Jegenye ma is rendkívüli. Engedelmes, dolgos, hithű katolikus népe unikumnak számít a református Kalotaszegen. Jószerivel ma már csak a láda fenekén bukkanhatunk szinte elfelejtett, éppen szerénységében különleges népviseletére - ennek sincsen párja a cifra Kalotaszegen. Fenyői ma még magasabbak, erdői sűrűbbek. Azért született ez a hely, ez a virtuális tér itt a világhálón, hogy az értékes emlékeket leporoljuk, a gazdag múltat felidézzük, az egykori dicsőség még fellelhető nyomait összegyűjtsük - együtt. És még inkább azért, hogy a jelenünknek is nyoma legyen, hogy ez a hely szóljon a jegenyeiekről, a jegenyeieknek és mindenki másnak, aki ide látogat. Azért, hogy Jegenyét ismét számontartsák a világban.
Jegenye;Kalotaszeg;Erdely
Weather by Freemeteo.com