A világot jelentő Décka

„Új fürdővendég jött a régiekhez,
Kinek a hely, idő s a sors is kedvez,
A múzsa az, kit bérczes Jegenyére
Küld doktora szakértő véleménye.”

… írják a költői vénával megáldott fürdővendégek a jegenyefürdői állandó színház megnyitására komponált Prológjukban, amely a színház 1891. július 26-ai megnyitója alkalmával adott ünnepélyes díszelőadásának első műsorszámát képezte. A díszelőadásról természetesen beszámol a Jegenyefürdői Értesítő másnap megjelenő első száma: „Szerdahelyi Ivánnak Az elkényeztetett férj c. egyfelvonásos vígjátéka következett, melyben Hippolitot Heltai N. színigazgató úr, Cezarint H. Várady Róza asszony játszották. Előbbi szerepét diszkréten játszá, utóbbi nagy verve-vel előadott játékával és a gyakorlott színésznőt eláruló kitűnő mimikájával a nagy számmal megjelent közönséget többszöri viharos tapsra indította.”
Hogy ez a régesrégi tábori színház vagy a bő fél évszázaddal később Jegenyében lakozó színházszerető emberek vagy talán inkább mindkettő okozta-e: a XX. század második felében virágzó műkedvelő színjátszó mozgalom született Jegenye faluban.

1958-ban a jegenyei iskolában vállalt munkát a farnasi születésű matematika tanár, Kudor József, és jegenyei születésű felesége, Kudor (Kerekes) Erzsébet tanítónő. Eleinte elsősorban az iskolában szerveztek színdarabokat, majd a falubeli fiatalokat, házasokat is bevonták a színjátszó mozgalomba. A falu első amatőr színjátszó csoportja a fiatal házasokból alakult. Népszínműveikkel, általában nyaranta, az egész Kalotaszeget bejárták. 1960-ban Király Sándor: Égből pottyant vendég című darabjával vendégszerepeltek a környéken, de játszották Szigligeti Ede, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Barta Lajos stb. darabjait is.

A jegenyei amatőr színjátszó társaság 2012-ben meg is keresztelkedett: a Décka nevet vette fel a 2012 októberében első alkalommal megszervezett falunapok alkalmával, amikor Szigligeti Ede A cigány című darabját adták elő nagy sikerrel.