Fürdőügy

Jegenye-fürdőről. Dugába dőlt az a szép terv, melyet Jegenyére nézve az »Erdély« I. évfolyama első számában közölt, s mely hívatva lett volna, a magyar szellemi munkásnak rendkívül olcsó nyári asylumot teremteni, Kolozsvárnak fölötte kényelmes kiránduló helyet és Jegenye vidékének biztos fejlődésű keresetforrást. Az ideális gondolkozású, nemes szándékú bérlő, Herrmann Antal, budapesti tanár, ismert népvizsgáló, 3 év alatt 10.000 frtot meghaladó kárt szenvedvén bérletében, kudarcot vallott e vállalkozásával, s a tulajdonos, az erdélyi r. k. státus, mely először aránytalan pazarlással építkezett a fürdőben, aztán pedig szintoly aránytalan szűkmarkúsággal egészen elhanyagolta e telepet, elég nagylelkű volt feloldani a kárvallott bérlőt a könnyelműen 20 évre kötött súlyos szerződés alól. Most sokkalta kedvezőbb feltételek mellett vidéki érdekeltek szövetkezete bírja bérben 12 évre a fürdőt a hozzátartozó gazdasággal együtt (…)

A közönség kényelme végett Jegenyénél megálló minden vonat érkezésekor a vasúti állomástól a fürdőig megfelelő kocsi közlekedésről van gondoskodva. A fürdőorvos dr. Farkas Géza, kolozsmegyei főorvos. Mindezt azonban sokkal nagyobb arányokban kellene tenni, mert az eddigi befektetésekhez képest Jegenyét nem nagy költséggel igen kellemes, könnyen hozzáférhető, keresett nyaralóhellyé lehetne tenni, mely kifizetné a ráfordított kiadásokat.

Legnehezebb a közlekedés. Az egeresi állomástól a fürdőig egy mezei vasút valami 30,000 frtba kerülne. Az amortizáció részleteit fedezné a gipszgyár és kőbánya járuléka. Az üzem költségei tetemesen meghaladnák ugyan a személyforgalom bevételeit, de a vasút legalább megháromszorozná a vendéglő, fürdő és szobák értékét, s ha ilyen vasút van, az államvasutak a jegenyei állomást Kolozsvárra nézve azonnal a II. szomszédsági zónába iktatnák. Ezenkívül 10,000 frton egy emeletes fürdőház építendő hidegvíz-gyógyintézettel és néhány teljes kényelmű mór-fürdővel, 1000 frton az ú. n. tó csónakázásra berendezhető s egy része hideg nagy uszodává alakítható át. Néhány ezer frt költséggel a fürdőterület teljesen rendezhető, a közeli erdőrészek parkká idomíthatók, az épületek tatarozhatók s a berendezés teljesen kényelmessé tehető: úgy, hogy 50,000 frt befektetéssel merőben megváltoznék a fürdő helyzete, és gyümölcsözővé válnék a jószág és az első befektetés is. A fürdő-területen a föld értéke emelkednék; könnyen lehetne 40-50 villa számára alkalmas telkeket kihasítani s örök áron eladni. Megbízás alapján a tulajdonos maga építtethetné a nyaralókat magánfelek számára rendkívül jutányosán. És Jegenye azzá válhatnék, minek első tervezői kontemplálták, Kolozsvár rendkívül alkalmas kiránduló és nyaraló helyet nyerne és a közel 100,000 frt költséget képviselő fürdő-birtok, mely most semmi tiszta hasznot nem hajt, ezreket jövedelmezhetne az erdélyi r. k. státus fontos nemzeti kultur-céljai számára. (Nagy Albert, Erdély, 1893/7-8)