Lakossága

Jegenye falu közigazgatásilag Egeres községhez tartozik. A községet 11 település alkotja: Argyas (Arghisu), Bogártelke (Bagara), Dank (Dancu), Egeres falu (Aghiresu), Egeres gyártelep (Aghires fabrici), Ferencbánya (Ticu colonie), Forgácskút (Ticu), Inaktelke (Inucu), Jegenye (Leghia), Mákófalva (Macau), Nádasdaróc (Doroltu). A 2002-es népszámlálás adatai szerint Egeres községközpont és a hozzá tartozó további tíz falu 7120 lakosának több mint 40 százaléka magyar nemzetiségű. Jegenyében akkor 533 lakost számláltak, közülük 523 magyar. A községet alkotó magyar falvak közül a lakosság számarányát tekintve csak Mákófalva nagyobb Jegenyénél.

Helyben csak a bányavállalat kínál munkahelyeket, ám sokan naponta Kolozsvárra ingáznak dolgozni. Bár akadnak parlagon hagyott területek, a helybeliek megművelik földjeiket, megtermelve saját maguk és a háztartásukban nevelt állatok - többnyire szárnyasok, sertés - részére szükségeseket. A híres jegenyei bivalyból még akad néhány a faluban, a szarvasmarhákat többnyire eladták, de még létezik csorda Jegenyén.